Peritas och RED utvecklar handelsområde i Östra Birsta

Peritas Fastigheter AB och RED AB (Rico Estate Development) har tecknat ett avtal med NCC om att förvärva fastigheten Ljusta 2:13 beläget i östra Birsta i Sundsvall.

Fastigheten har en markareal om ca 55 000 kvm och en potentiell byggyta om ca 18 000 kvm och är granne med ICA Maxi, XXL och Biltema.

”Vi ser framemot att utveckla detta område med RED till en handelsplats i Östra Birsta med goda kommunikationer och spännande butikskoncept. Detta är en satsning som kan stärka Birstas position som en av Sveriges största handelsplatser och skapa många nya jobb, inte minst för ungdomar”

– Petter Boström, VD, Peritas

”Det finns en stor potential för en fastighet med detta handelsläge i Östra Birsta. Vi har redan etablerat långtgående dialoger med väl utvalda detaljhandelsaktörer avseende området, där målet är att stärka upp externhandeln på den östra delen av Birsta. Planen är att redan hösten 2019 öppna upp portarna avseende den första etappen.”

– Ronald Rico, VD, RED