Förvaltar och utvecklar med långsiktighet

Peritas äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom kontor, industri, lager, handel och bostäder. Vi står för hög kvalitet och arbetar med långsiktiga perspektiv.

Läs mer