Peritas förvärvar fastighet i Sundsvall

Peritas har förvärvat av fastigheten Havren 4 i Sundsvall. Förvärvet har skett genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 64 mkr. Säljare är AGORA AB (publ). Fastigheten omfattar uthyrningsbar area om ca 4 600 kvm med Ica som största hyresgäst. Tillträde skedde den 31 januari.