Peritas och Kvalitena säljer till NP3

Majoritetsägaren Kvalitena AB (publ) och Peritas AB avyttrar till NP3

Ägarna avyttrar Sveavalvet AB (publ) innehållande 53 fastigheter omfattande 150 000 kvadratmeter uthyrningsbar area till NP3 till ett fastighetsvärde om 1180 MSEK. I samband med denna transaktion kommer befintliga ägare till Sveavalvet AB att förvärva en portfölj ur Sveavalvet AB (publ) omfattande cirka 50 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Denna portfölj är i huvudsak koncentrerad till Mälardalen.

Vi är glada över att genomföra denna off market affär med NP3 samt utvecklingen av fastighetsportföljen och vårt framgångsrika samarbete med Peritas säger Knut Pousette VD på Kvalitena AB (Publ)

Omstruktureringen av detta bestånd är ett led i vår fortsatta utveckling mot projektfastigheter, att genomför denna affär med NP3 ser vi som ett kvitto på att vårt arbete med portföljen har varit lyckosamt och ser med glädje att ett fastighetsbolag i Sundsvall förvärvar denna fastighetsportfölj säger Petter Boström VD Peritas AB

För ytterligare information kontakta:

Knut Pousette VD Kvalitena, 070-733 80 00, email knut.pousette@kvalitena.se

Mikael Nicander vVD Kvalitena AB, 070-870 35 91, email mikael.nicander@kvalitena.se

Petter Boström VD Peritas AB, 070-222 02 12, email petter@peritas.se