Perol Fastigheter tecknar avtal med Domstolsverket

Pressmeddelande den 22 mars 2019

Perol Fastigheter tecknar avtal med Domstolsverket

Perol Fastigheter som ägs av Peritas, ROPH Invest och Olofsson Invest har den 20 mars 2019 tecknat avtal med Domstolsverket om att uppföra en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall.

Domstolen kommer vara centralt placerad efter Drottninggatan med närhet till Polishuset. Byggnaden kommer att omfatta ca 2800 kvm och helt hyras ut till Domstolsverket. Byggstart beräknas till våren 2020 och beräknas stå klar under kvartal 3 2022.

Vi har under en längre tid förhandlat med Domstolsverket om en ny byggnad i Hudiksvall och känner glädje att vi nu är i mål och kan på börja upphandlingen av bygget.

Vi kommer även att utveckla en befintlig byggnad till moderna kontor om ca 1200 kvm och ligger i anslutning till den nya Domstolsbyggnaden – säger Petter Boström.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Petter Boström, +46 (0) 70 222 02 12

Perol Fastigheter AB är ett bolag som ägs av Peritas, ROPH Invest och Olofsson Invest. Bolaget förvärvade två stycken centrala fastigheter av Mittmedia under hösten 2016 en i Gävle och en i Hudiksvall.