Peritas och Kvalitena säljer till NP3

Majoritetsägaren Kvalitena AB (publ) och Peritas AB avyttrar till NP3 Ägarna avyttrar Sveavalvet AB (publ) innehållande 53 fastigheter omfattande 150 000 kvadratmeter uthyrningsbar area till NP3 till ett fastighetsvärde om 1180 MSEK. I samband med denna transaktion kommer befintliga ägare till Sveavalvet AB att förvärva en portfölj ur Sveavalvet AB (publ) omfattande cirka 50 000 kvadratmeter uthyrningsbar… Läs mer

Peritas och RED utvecklar handelsområde i Östra Birsta

Peritas Fastigheter AB och RED AB (Rico Estate Development) har tecknat ett avtal med NCC om att förvärva fastigheten Ljusta 2:13 beläget i östra Birsta i Sundsvall. Fastigheten har en markareal om ca 55 000 kvm och en potentiell byggyta om ca 18 000 kvm och är granne med ICA Maxi, XXL och Biltema. ”Vi… Läs mer

Peritas förvärvar fastighet i Sundsvall

Peritas har förvärvat av fastigheten Havren 4 i Sundsvall. Förvärvet har skett genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 64 mkr. Säljare är AGORA AB (publ). Fastigheten omfattar uthyrningsbar area om ca 4 600 kvm med Ica som största hyresgäst. Tillträde skedde den 31 januari.