Peritas Investerar i Företagsparken

Företagsparken välkomnar nya aktieägare

Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström via Peritas. Nyemissionen sker till Företagsparkens senaste substansvärde.

Vi har följt Fastator och är imponerade av deras sätt att bygga bolag inom tillväxtsegment. Från analys till att starta Företagsparken från noll, till ett fastighetsvärde om 800 Mkr i början av förra året till över 5 Mdkr per idag. Vi ser väldigt mycket fram emot ytterligare tillväxt i Företagsparken från nära håll när vi nu ansluter till aktieägarskaran, kommenterar Petter Boström, VD på Peritas.

Företagsparken fortsätter på inslagen bana och följer upp nyemissionen till Claes Kockum runt årsskiftet med att nu välkomna ytterligare aktieägare. Det är extra glädjande att just Manne och Petter Boström kommer in som nya aktieägare, personer jag haft förmånen att jobba tillsammans med tidigare och som är väldigt duktiga entreprenörer, kommentarer Knut Pousette, VD på Fastator.Peritas