Peritas utvecklar större delen av ett kvarter till hotell, kontor och bostäder inne i Gävle centrum om ca 15000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen.