Peritas utvecklar ett kvarter till bostäder inne i Gävle centrum om ca 18000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen.

38 lägenheter kommer att skapas i befintliga byggnader och upp mot 300 kommer att byggas nytt