Peritas har byggt om det som kallats Dagbladet-huset på Köpmangatan i Sundsvall (Patronen 1) till moderna kontorslokaler.

Inflyttning skedde innan sommaren 2020 där största hyresgästerna är Svenskt Näringsliv, Danske Bank, Norrlandsfonden, Bolagsrätt, Kontor Ett och Home Mäkleri