Genom det delägda bolaget Perol Fastigheter AB utvecklar Peritas större delen av ett kvarter i Hudiksvall.

 

Den 20 mars tecknade Perol ett avtal med Domstolsverket om att uppföra en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall.

Domstolen kommer vara centralt placerad efter Drottninggatan med närhet till Polishuset.

Byggnaden kommer att omfatta ca 2800 kvm och helt hyras ut till Domstolsverket.

Byggstart beräknas till våren 2020 och beräknas stå klar under kvartal 3 2022.

Perol kommer även att utveckla en befintlig byggnad till moderna kontor om ca 1200 kvm och ligger i anslutning till den nya Domstolsbyggnaden