Peritas säljer Handelsfastighet i Birsta

Pressmeddelande den 29 april 2020

Peritas, Kvalitena & RED avyttrar sitt nyutvecklade Handelsområde om drygt 17.000 kvm i Östra Birsta. Köparen till Handelsområdet tillträder omgående.

Handelsområdet som idag inrymmer EKO Hallen, Elgiganten och Jysk har haft en mycket positiv utveckling. Den sista etappen av projektet befinner sig under produktion väntas färdigställas under hösten med en Dollarstore om närmare 4200 kvm.

”Vi är glada över att ha utvecklat Birsta ytterligare med fler arbetstillfällen och stärkt Sundsvall som handelsort samt att vi framgångsrikt kunnat genomföra detta handelsprojekt på mycket kort tid och att vi parallellt kan bevisa att externa handeln alltjämt är stark med rätt hyresgästsammansättning. Försäljningen medför att vi kan fokusera på fler fastighetsförvärv och utvecklingsprojekt.” säger Petter Boström, VD Peritas

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Boström, (VD Peritas) +46 (0)70 222 02 12