Utvecklingsbar mark

Mark för utveckling i Verksmons industriområde. Fastigheten är väl synlig från E14 och lämplig för industri eller lager. I området ligger bland andra Lantmännen maskin.