Fastighet med både kontor och lager.

 

Uppförd i slutet av 2019