Utvecklingsbar mark

Mark för utveckling i Verksmons industriområde, i direkt anslutning till E14. Lämplig för industri eller lager.