En byggnad med kontor och lager om ca 1000 kvm kommer att uppföras under 2021

Byggnaden kommer att innehålla 6 lokaler med kontor och lager om ca 170 kvm styck.

Byggnaden kommer att stå klar i slutet av q1 2022.