Kontor och lager fastighet

2018 färdigställde Peritas denna fastighet om ca 2000 kvm med kontor och lager.

Hyresgäster är SCA Skog, Energi Hem och Ballong Kungen