Kontor och lager fastighet

2018 färdigställde Peritas första etappen om ca 2000 kvm med kontor och lager.

Andra etappen om ca 1500 kvm kommer färdigställas under 2021.

Hyresgäster är SCA Skog, Energi Hem och Ballong Kungen