Fastighet med lager och kontor

 

Hyresgäster är Paralox, Takringen, Saferoad och Sverull