Fastighet i Nacksta

Fastigheten är belägen i Nacksta, Sundsvall, och är huvudsak uthyrd till ICA och Landstinget.