Peritas utvecklar Gävle Norr 9:8 till bostäder inne i Gävle centrum om ca 18000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen.

Ca 290 lägenheter kommer att uppföras.