Fastighet under förvandling till bostäder.

Fastigheten håller på att byggas om från kontor till ett 40 tal bostäder av varierad storlek.

Projektet beräknas vara klar i slutet av 2022.