Genom det delägda bolaget Perol Fastigheter AB utvecklar Peritas större delen av ett kvarter till hotell och bostäder inne i Gävle, cirka 200 meter från centralstationen.