Genom det delägda bolaget Perol Fastigheter AB utvecklar Peritas större delen av ett kvarter i Hudiksvall.