Kontors och bostadsfastighet i centrala Sundsvall som kommer att genomgå en större ombyggnation till moderna kontorslokaler med nyproduktionsstandard.