Fastighet i Nacksta

Fastigheten ligger utmed E14 i Nacksta industriområde. Hyresgäst är Rylander Bil och grannar är bland andra Bevego och Procurator.